قدم با قدم با شرکت سیتیزن

قدم با قدم با شرکت سیتیزن

۱۹۵۹

شرکت Miyota Precision به عنوان شرکت اسمبل کننده ساعت های مچی تأسیس شد.

۱۹۶۰

شروع به اسمبل کردن ساعت های مچی کرد.

۱۹۶۳

شرکت Cimeo precision ( به بعدها به نام Citizen Finetech تغییر نام یافت ) به عنوان یک شرکت تولید کننده جواهراتی که روی ساعت نصب می شوند تأسیس شد.

۱۹۷۳

تولید مگنت برای موتور های ساعت آغازشد.

۱۹۷۴

تولید ساعت های الکترونیکی آغاز شد.

۱۹۷۵

تولید تراشه های چنگالی کریستال آغاز شد.

۱۹۷۶

تولید کریستال اوسیلاتار آغاز شد.
اسمبل خودکار ساعت های مچی آغاز شد.

۱۹۷۷

تولید ساعت های مچی کوارتز اوسیلاتور آغاز شد.

۱۹۷۸

تولید ساعت های مچی که در آنها از اجناس سرامیکی بکار برده شده بود آغاز گردید.

۱۹۸۲

تولید کریستال های خالی با فرکانس بالا

۱۹۸۵

تولید لوله های کاتود برای صفحه نمایش ها و تولید شیشه های عایق آغاز گردید.

۱۹۸۶

صفحه نمایش الکترونیکی و تولید منشورهای نوری آغاز گردید.

۱۹۸۷

تولید فرول برای ارتباطات نوری آغاز شد.

۱۹۸۹

تولید کاتود های صفحه نمایش و استیو ها ( اصطلاحا آستین های ) مجزا کننده نوری برای ارتباطات نوری آغاز شد.

۱۹۹۰

شرکت Most Crown Industries (تولید کننده محصولات صنعتی کرون ( دستگیره تنظیم ساعت) ) تأسیس شد.

۱۹۹۱

تغییر نام شرکت به Miyota .

۱۹۹۲

تولید قطعات کاتود برای لوله کاتود آغاز شد.

۱۹۹۳

تولید مگنت های صمغی آغاز شد.

۱۹۹۴

شرکت Harvestine در هنگ کنگ تأسیس شد.

۱۹۹۵

کارگاه Kitsmimaki تأسیس شد.

۲۰۰۰

تولید صفحه نمایش های کوچک با کیریستال مایع فرولکتریک آغاز شد.

۲۰۰۱

شرکت اکترونیک کرون (دسته ی تنظیم ساعت) را در Wuzhou کشور چین تأسیس کرد.

۲۰۰۳

شرکت قطعات الکترونیک سیمو را در Suzhou چین تأسیس کرد.

۲۰۰۴

شرکت گوانزو کرون الکترونیک را در Guanzhou گوانجو چین تأسیس کرد.

Established Miyota Precision Co., Ltd.

شرکت میوتا دقت (Miyota Precision) را تأسیس کرد.

۲۰۰۵

از طریق مبادله سهام تبدیل به یک شرکت کاملا متعلق به شرکت ساعت Citizen شد. نام شرکت را به Citizen Miyota تغییر داد و کارهای Yamayuri را تأسیس کرد.

۲۰۰۶

تولید Tin-Film Submount شروع شد. که با شرکت Miyota Precision ادغام شد.

۲۰۰۷

شرکت MOYOKO Precision در شهر مویوکو ، در دوره ریاست نیجاتا تأسیس شد.

۲۰۰۸

همراه با تغییرات در ساختار مدیریت تجاری گروه CITIZEN در تاریخ ۱ ژولای ، شرکت Miyota و شرکتCitizen Miyota از طرف شرکت FINETECH MOYOTA با یکدیگر ادغام شدند .

۲۰۰۹

پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت وتولید محصولات GYRO SENSOR جشن گرفته شد. شرکت قطعات الکترونیک سیمو نامش را به شرکت قطعات Citizen Micro تغییر داد.

۲۰۱۰

شرکت ساعت Citizen Miyota واگذار گردید . (کلمه Spin-off به معنی این می باشد که : یک شرکت مستقل از فروش و توضیع، سهام کسب و کار موجود ایجاد کنید.)
Close Menu